drzwi

Wielki słownik ortograficzny PWN

drzwi drzwi : zabytkowe drzwi, ale: Drzwi Gnieźnieńskie, Drzwi Płockie
od drzwi a. ode drzwi
ode drzwi a. od drzwi
sprzede drzwi , a. sprzed drzwi
pod drzwiami a. pode drzwiami
pode drzwiami a. pod drzwiami
przed drzwiami a. przede drzwiami
przede drzwiami a. przed drzwiami
w drzwiach a. we drzwiach
we drzwiach a. w drzwiach

Słownik języka polskiego PWN

drzwi «ruchoma płyta zamykająca otwór wejściowy do budynku lub jakiegoś wnętrza»
• drzwiowy • drzwiczki
drzwi podwójne «dwoje drzwi o jednej futrynie otwieranych na zewnątrz albo do wewnątrz»
drzwi rozsuwane «drzwi otwierane i zamykane przez przesuwanie skrzydeł»
drzwi wahadłowe «drzwi o skrzydłach otwierających się w obie strony, które po otwarciu samoczynnie się zamykają»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

drzwi
7.10.2004
Dlaczego rzeczownik drzwi ma tylko liczbę mnogą? W innych rzeczownikach – nazwach przedmiotów z naszego otoczenia jak spodnie, nożyce, sanie – plurale tantum jest intuicyjnie zrozumiałe, naturalne. Ale dlaczego drzwi? Czy to ma jakies uzasadnienie historyczne?
Pozdrawiam
Krzysztof Cybura
drzwi do... czy drzwi od...?
28.10.2013
Które wyrażenie jest poprawne – drzwi od pokoju czy drzwi do pokoju? Np. w zdaniu „Piotr uchylił drzwi od (do?) sąsiedniego pokoju”.
Drzwi a drzewo
12.11.2016
Czy drzewo i drzwi mają wspólny rdzeń?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odejść, po czym delikatnie pukam, żeby tam,
    po drugiej stronie
    drzwi, nie spłoszyć jej. Z początku cisza, a we mnie
    nadzieja...
  • ... gdy już trafi się pod właściwy adres, niełatwo odnaleźć ukryte drzwi. Programiści PCF nie chcą nieproszonych gości. Studio szykuje kolejne przeboje...
  • ... szefa, wychodził z jego gabinetu na trzęsących się nogach. W drzwiach jednak troskliwie spytał: 'Czy coś panu dokucza?'. W trakcie rozmowy...

Encyklopedia PWN

otwór w ścianie budowli z zamykającą go ruchomą przegrodą, służący za przejście;
romańskie drzwi w południowym portalu katedry w Gnieźnie;
romańskie drzwi katedry w Płocku;
drzwi z Hildesheim
[˜ hı̣ldəshaim],
drzwi Bernwarda,
drzwi wykonane 1015 dla kościoła Św. Michała w Hildesheim;
rom. drzwi w portyku katedry w Gnieźnie → Drzwi Gnieźnieńskie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego