działać

Słownik języka polskiego PWN*

działać
1. «robić, tworzyć coś»
2. «o urządzeniach: funkcjonować»
3. «oddziaływać na kogoś lub na coś»
4. «używać jakiejś substancji w celu wywołania określonej reakcji chemicznej»
5. «o ustawach, przepisach: obowiązywać»
działanie
1. «walka zbrojna, ruch wojsk»
2. «operacja na liczbach»
działanie arytmetyczne «każde z czterech podstawowych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego