wpływ

Wielki słownik ortograficzny PWN

wpływ -wu, -wie; -wów

Słownik języka polskiego PWN

wpływ
1. «oddziaływanie na kogoś, na coś; też: skutek oddziaływania na kogoś, na coś»
2. «suma pieniędzy wpłacona do kasy»
3. «wpływanie pieniędzy»
wpływy «stosunki, własna pozycja towarzyska, autorytet pozwalające oddziaływać na kogoś lub na coś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego