gdzieś

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

gdzieś I «zaimek oznaczający określone miejsce, którego mówiący nie potrafi zidentyfikować lub którego nie chce wskazać»
gdzieś II «partykuła nadająca znaczenie przybliżenia określeniom czasu i miejsca, np. Zjemy coś gdzieś po drodze., lub wyrażeniom określającym liczbę, ilość lub miarę, np. Wrócimy gdzieś za godzinę.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego