hellenizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

hel•lenizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

hellenizm
1. «okres dziejów Grecji trwający od 330 do 30 r. p.n.e.»
2. «kultura tego okresu»
3. «kierunek w kulturze różnych epok dziejowych nawiązujący do kultury starożytnej Grecji»
4. «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka starogreckiego lub na nim wzorowane»

• hellenistyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zlatynizowane hellenizmy
3.10.2016
Dlaczego nie mamy dziś musejonów, nie mówimy o bitwie pod Aktionem czy o tym że stolicą Cesarstwa Wschodniorzymskiego był Bizantion (przemianowany przez cesarza Konstantyna Wielkiego na Konstantynopol), a zamiast tego mamy muzea, mówimy o Akcjum i Bizancjum? Czy zachodzi taka ogólna prawidłowość, że grecka końcówka -on jest zamieniana na łacińskie -um?
exodos
28.12.2007
Większość źródeł podaje, że ostatni występ chóru w tragedii antycznej to exodos. Czy za oboczny wariant pisowni tego słowa można przyjąć formę eksodos? Dlaczego mamy exodos, choć słowo to zapożyczone zostało od greckiego éksodos?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Jakub Szymczak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wiele groźniejsze niebezpieczeństwo niż przemoc i ucisk. Nastała bowiem epoka hellenizmu, epoka tolerancji, wolności ducha, świeżych prądów umysłowych oraz rozkwitu nauki...
  • ... niemu powstał przekład grecki Biblii, tak zwana Septuaginta.
    Przemożnemu urokowi
    hellenizmu nie potrafiła oprzeć się spora liczba Żydów. Ulegali jej szczególnie...
  • ... chrześcijańscy II i III w., było określenie stosunku chrześcijaństwa do hellenizmu. Wychodząc z nauki Filona o Logosie, wypracowali teologię, w której...

Encyklopedia PWN

hellenizm, epoka hellenistyczna,
okres w dziejach cywilizacji starożytnej Grecji, trwający od śmierci Aleksandra III Wielkiego (323 p.n.e.) do zagarnięcia przez Rzym Egiptu, ostatniego niezależnego dotąd państwa hellenistycznego (30 r. p.n.e.).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!