hellenizm

Słownik języka polskiego PWN*

hellenizm
1. «okres dziejów Grecji trwający od 330 do 30 r. p.n.e.»
2. «kultura tego okresu»
3. «kierunek w kulturze różnych epok dziejowych nawiązujący do kultury starożytnej Grecji»
4. «wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka starogreckiego lub na nim wzorowane»

• hellenistyczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego