instytucja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•stytu•cja -cji, -cję; -cji
człowiek in•stytucja człowieka in•stytucji, z człowiekiem in•stytucją

Słownik języka polskiego PWN*

instytucja
1. «zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw»
2. «zespół norm prawnych lub obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia»
3. «organizacja działająca na podstawie tych norm»

• instytucjonalny • instytucjonalnie • instytucjonalność

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego