jaskrawo-

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jaskrawo- «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na dużą intensywność określonej barwy»
jaskrawy
1. «o kolorze: jasny, intensywny»
2. «o przedmiotach: mający taki kolor»
3. «o świetle, blasku: rażący oczy; też: dający takie światło»
4. «bardzo wyraźny, oczywisty»

• jaskrawo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego