kropka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krop•ka -p•ce, -p•kę; -pek
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Słownik języka polskiego PWN*

kropka
1. «punkt, kółko, plamka niewielkich rozmiarów»
2. «znak interpunkcyjny w kształcie okrągłej plamki, punktu stawiany na końcu zdań oznajmujących, po niektórych skrótach itp. lub znak diakrytyczny o takim kształcie stawiany nad niektórymi literami»
3. «w matematyce: znak mnożenia»
4. «znak graficzny krótkiego sygnału alfabetu Morse'a w kształcie okrągłej plamki, punktu»
5. «znak muzyczny w kształcie okrągłej plamki, zwiększający wartość rytmiczną nuty o połowę»

• kropeczka • kropa
kropki
1. «deseń na tkaninie, papierze itp., w postaci wielu punktów, okrągłych plamek»
2. pot. «materiał w taki deseń»

• kropeczki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego