wykańczać wykończać

Słownik języka polskiego PWN*

wykończyćwykańczać, wykończać
1. «wykonać prace kończące jakieś dzieło»
2. «zużyć coś do końca»
3. pot. «spowodować czyjąś śmierć»
4. pot. «być przyczyną czyjegoś zmęczenia, osłabienia»
5. pot. «zniszczyć kogoś»
wykończyć sięwykańczać się, wykończać się
1. «zostać zużytym»
2. pot. «umrzeć»
3. pot. «pogorszyć stan swojego zdrowia»
4. pot. «zniszczyć siebie wzajemnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego