punkt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

punkt -k•tu, -k•cie; -k•tów (skróty: p., pkt)
punkt (punktualnie): punkt szósta

Słownik języka polskiego PWN*

martwy punkt «punkt, w którym część urządzenia będąca w ruchu posuwisto-zwrotnym zatrzymuje się dla zmiany kierunku»
punkt I
1. «kropka lub mała, okrągła plamka»
2. «najprostsza figura geometryczna mająca określone położenie, ale pozbawiona wymiarów»
3. «określone miejsce w terenie lub jakiejś przestrzeni»
4. «miejsce przeznaczone do wykonywania specjalnych czynności lub prac»
5. «część jakiegoś planu lub tekstu, zwykle opatrzona kolejnym numerem»
6. «część jakiejś wypowiedzi»
7. «część imprezy, przedstawienia stanowiąca pewną odrębną całość»
8. «stanowisko w jakiejś kwestii»
9. «granica przestrzenna lub czasowa»
10. «jednostka używana w obliczaniu wyników w grach, w sporcie itp.»
11. «jedna z jednostek, których ciąg tworzy skalę używaną do mierzenia lub oceniania czegoś»

• punktowy • punktowo • punkcik
punkt II «dokładnie (używane przy wymienianiu godziny)»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego