kształtować

Wielki słownik ortograficzny PWN

kształ•tować -tuję, -tują

Słownik języka polskiego PWN

kształtować
1. «nadawać określony kształt rzeczom materialnym»
2. «wpływać na coś w celu osiągnięcia określonego efektu»
kształtować się
1. «o rzeczach: przyjmować określony kształt, wygląd»
2. «o abstraktach: przybierać określoną formę»
3. «osiągać pewną liczbę, pewien poziom»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego