małżonek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mał•żonek -n•ka, -n•kiem; -n•kowie, -n•ków
mał•żon•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN*

małżonek
1. «mąż»
2. «jedno z małżonków: mąż lub żona»
książę małżonek «w niektórych państwach monarchicznych: mąż królowej, niemający władzy monarchy ani tytułu królewskiego»
małżonka «żona»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego