małżonek

Wielki słownik ortograficzny PWN

mał•żonek -n•ka, -n•kiem; -n•kowie, -n•ków
mał•żon•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

małżonek
1. «mąż»
2. «jedno z małżonków: mąż lub żona»
książę małżonek «w niektórych państwach monarchicznych: mąż królowej, niemający władzy monarchy ani tytułu królewskiego»
małżonka «żona»
małżonkowie «para małżeńska: mąż i żona»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

małżonek
17.03.2003
Szanowni Państwo!
Jaka jest poprawna forma: jeden z małżonków czy jedno z małżonków?
Dziękuję za odpowiedź.
małżonek i małżonka
2.11.2012
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: o czyjej żonie mówimy małżonka, o czyim mężu mówimy małżonek?
Pozdrawiam
B. Grzelak
Małżonek korzysta ze zwolnienia
10.11.2014
Dzień dobry,
chciałabym dowiedzieć się, czy prawidłowe jest – bardzo rozpowszechnione nawet w oficjalnych pismach – sformułowanie przebywać na zwolnieniu lekarskim. Wydaje mi się, że bardziej prawidłowy jest zwrot korzystać ze zwolnienia. Ponadto razi mnie zwrot mój małżonek. Wydaje mi się, że przedstawiając własnego męża (żonę), powinno używać się określenia mąż (żona), a nie małżonek.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.
    Art. 940. § 1.
    Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o rozwód z...
  • ... na jaw i rzuca dziwne światło na małżeństwo i na małżonkę niepoprawnego... Bo przecież w tym rejonie, w którym niepoprawnie ulega...
  • ... F.2 - wypełniasz ją tylko, jeśli rozliczasz się razem z małżonkiem. Wpisujesz dane według tych samych zasad

    rubryka G - tu piszesz...

Encyklopedia PWN

przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa (dorobek), będące wspólną własnością małżonków, bez względu na to, z czyich dochodów zostały nabyte.
przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego