niż

Wielki słownik ortograficzny PWN

niż -żu; -że, -żów: niż baryczny, ale: Niż Zachodnioeuropejski, Niż Islandzki; Niż Środkowoeuropejski (geogr.)
niż (spójnik)
nizać niżę, niżą; niż, niż•cie

Słownik języka polskiego PWN

niż I «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie określające podstawę porównania dla cechy lub sytuacji odznaczających się zwykle większym lub mniejszym stopniem nasilenia, np. Wydawała się młodsza, niż była w istocie.»
niż II «przyimek przyłączający wyrażenie określające podstawę porównania dla cechy lub sytuacji odznaczających się zwykle większym lub mniejszym stopniem nasilenia, np. Szybciej rosną wydatki niż dochody.»
niż III
1. «nizina obejmująca duże obszary»
2. «bardzo niski lub najniższy poziom czegoś»
3. «obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, w którym ciśnienie maleje ku środkowi obszaru»

• niżowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego