niedostateczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

niedo•statecz•ny (skróty: ndst., ndst)

Słownik języka polskiego PWN

niedostateczny I «niewystarczający, niezadowalający»
• niedostatecznie • niedostateczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego