norma

Wielki słownik ortograficzny PWN

nor•ma -mie, -mę; norm

Słownik języka polskiego PWN

norma
1. «ustalona, ogólnie przyjęta zasada»
2. «ilość, miara, granica przewidziana jako wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie»
3. «ilość pracy wyznaczona do wykonania w określonym czasie»
4. «pełny lub skrócony tytuł dzieła wypisany drobnym drukiem na dolnym marginesie pierwszej kolumny każdego arkusza drukarskiego książki»
norma prawna «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów prawa»
norma techniczna «dokument określający właściwości lub wymagania ilościowe, którym powinien odpowiadać dany przedmiot»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego