Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
norma
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Tymczasem chodzi tu być może o wysoce zorganizowany system konkurencyjnych norm, których różnorodność może społeczeństwo perspektywicznie zintegrować, nie zaś osłabić. Przejawy...
 • ... wymiary człowieczeństwa odzwierciedlające zakorzenienie w lokalnym idiomie kultury, religii, zwyczaju, norm społecznych. Hamburger i cola, choć smakują, stają się jednocześnie bodźcem...
 • ... zamierzam wydawać ocen i klasyfikować ich według przyjętych przeze mnie norm moralnych czy ideowych. Po pierwsze - nie jestem krytykiem z całym...
 • ... polskiego rządu o kalendarz ścisłego dostosowania kontroli granicy wschodniej do norm unijnych, choć nasz kraj nie otrzyma związanych z tym przywilejów...
 • ... bardzo różne, "system" medialny nie jest kierowany przez jednolity zestaw norm lub przepisów, ani ich praktyki nie są takie same. Systemy...
 • ... Zaakceptujcie swoją odmienność, a tych "normalnych", którzy żyją według ustalonych norm, proszę o tolerancję dla nas!
  Laura


  Apel do życia
  Dużo...
 • ... jak potrzeba. Dla tych odbiorców, dla których istotne było przestrzeganie norm jakości, mogło to być nie do przyjęcia. Powstało więc pytanie...
 • ... ścisła współpraca z działem Gł. Technologa na odcinku wprowadzania nowych norm materiałowych. Wprowadzono zasadę analizy potrzeb materiałowych na 45 dni przed...
 • ... uzbrojenia i zaopatrzenia oddziału ma być według regulaminów, etatów i norm ustalonych dla pułku piechoty ." Powyższy rozkaz podpisali minister spraw wojskowych...
 • ... po dłuższym okresie zamieszkania w mieście - zachowuje pewien system wartości, norm i ocen właściwy dla poprzedniego środowiska społecznego. W społeczności wiejskiej...
 • ... Co dawała poprawka? Gdyby kontrolerzy stwierdzili, że paliwo nie spełnia norm, firma przewożąca je zostałaby pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Ale nie...
 • ... winie wiązały się ściśle z pogańskim poglądem na świat. Wyrugowanie norm prawnych, które wyrażały ten światopogląd, traktowali oni, jak wynika z...
 • ... powieść zarówno wskutek niewielkiej wiedzy ówczesnej, jak też właśnie naporu norm gatunkowych.
  Można sądzić, że świadomość własnej podatności na wpływy niemieckich...
 • ... Z jednej bowiem strony można powiedzieć, że wystarczy nie naruszać norm ogólnoludzkiego postępowania, respektować powszechnie akceptowane wartości, takie jak: wolność, podmiotowość...
 • ... stanu zatrudnienia przynajmniej do czasu opracowania przez ministerstwo zdrowia odpowiednich norm. Porozumienie z dyrekcją szpitala podpisane zostało w środę o godzinie...
 • ... II, III wg VdS oraz klas A, B, C wg norm europejskich
  * w zestawie dwa klucze
  KONSMETAL
  Pewność i bezpieczeństwo

  Zamki...
 • ... Polsce dużą literaturę i wieloletnią tradycję, brak natomiast powiązania tych norm z odpowiednimi dyrektywami pieniężnymi dla kierownictw od brygadzisty (majstra) począwszy...
 • ... poszczególnych branżach (gałęziach, sektorach) przedsiębiorstw produkcyjnych lub handlowych. Własne układy norm są tworzone w ramach wielkich struktur produkcyjno-użytkowych takich, jak...
 • ... Wprowadzenie czystych reguł rynkowych prowadziłoby do zaniżania jakości usług, zagrożenia norm etycznych.

  Adwokatura dramatycznie broni się przed przyjęciem w swe szeregi...
 • ... uogólnionych innych w sensie normatywnych zapewnia internalizację bądź porzucenie określonych norm, wartości itp. - czyli identyfikację z określoną kulturą lub podkulturą i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego