obracać

Słownik języka polskiego PWN*

obrócićobracać
1. «nadać czemuś ruch obrotowy»
2. «nadać komuś, czemuś określony kierunek, zwrócić kogoś, coś w jakąś stronę»
3. «zużytkować coś lub przeznaczyć na coś»
4. «zmienić coś w coś innego»
5. pot. «odbyć drogę tam i z powrotem»
obrócić sięobracać się
1. «zrobić obrót wokół własnej osi lub po kole»
2. «zwrócić się w jakąś stronę»
3. «być obracanym»
4. «ulec przekształceniu, zmianie w coś»
5. obracać się «przebywać gdzieś, zwykle w jakimś środowisku»
6. pot. «pójść, udać się dokądś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego