obracać

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•racać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

obrócićobracać
1. «nadać czemuś ruch obrotowy»
2. «nadać komuś, czemuś określony kierunek, zwrócić kogoś, coś w jakąś stronę»
3. «zużytkować coś lub przeznaczyć na coś»
4. «zmienić coś w coś innego»
5. pot. «odbyć drogę tam i z powrotem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego