oby

Wielki słownik ortograficzny PWN*

oby: oby przepadł! ,
OB (= odczyn Biernackiego) ndm: badanie OB
Ob (rzeka) Obu (a. Obi), nad Obem (a. nad Obią), na Obie (a. na Obi)

Słownik języka polskiego PWN*

oby «partykuła wyrażająca życzenie, aby spełniło się to, czego mówiący pragnie, np. Obyś żył długo i szczęśliwie.»
ob-, obe- «przedrostek odpowiadający znaczeniowo przedrostkowi o-, lecz występujący rzadziej, czasami obocznie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego