OB

Wielki słownik ortograficzny PWN

OB (= odczyn Biernackiego) ndm: badanie OB
Ob (rzeka) Obu (a. Obi), nad Obem (a. nad Obią), na Obie (a. na Obi)
ob. (= obywatel, obywatelka); ob. ob. (= obywatele, obywatelki) ,

Słownik języka polskiego PWN

ob-, obe- «przedrostek odpowiadający znaczeniowo przedrostkowi o-, lecz występujący rzadziej, czasami obocznie»
obi «japoński pas przepasujący kimono»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

oby
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego