odmiana

Słownik języka polskiego PWN*

odmiana
1. «uczynienie lub stanie się innym»
2. «wariant czegoś»
3. «zmiana warunków atmosferycznych»
4. zob. rasa w zn. 1.
5. «najniższa jednostka w systematyce organizmów»
6. «nadawanie wyrazowi form wyznaczonych jego kategorią gramatyczną i funkcją składniową w zdaniu; też: zbiór form danego wyrazu»
7. «część gramatyki obejmująca deklinację i koniugację»

• odmianowy • odmianka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego