olśniony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

o•lśnić o•lśnię, o•lśnią; o•lśnij•cie
o•lśnienie; -śnień

Słownik języka polskiego PWN*

olśnićolśniewać
1. «porazić wzrok silnym blaskiem»
2. «wzbudzić zachwyt»
olśnienie
1. «nagłe poznanie, uświadomienie sobie czegoś»
2. «zachwyt wywołany czymś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego