osoba

Wielki słownik ortograficzny PWN*

osoba -bie, -bę; osób (skrót: os.)

Słownik języka polskiego PWN*

osoba
1. «jednostka ludzka»
2. «kategoria gramatyczna czasowników wskazująca na to, w jaki sposób jest zaangażowany w przekazanie informacji wykonawca czynności oznaczanej przez czasownik, lub też kto doświadcza stanu określanego przez czasownik»
3. «postać występująca w utworze literackim»
osoba duchowna «ksiądz lub zakonnik»
osoba fizyczna «wobec prawa: każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego