osoba

Wielki słownik ortograficzny PWN

osoba -bie, -bę; osób (skrót: os.)

Słownik języka polskiego PWN

osoba
1. «jednostka ludzka»
2. «kategoria gramatyczna czasowników wskazująca na to, w jaki sposób jest zaangażowany w przekazanie informacji wykonawca czynności oznaczanej przez czasownik, lub też kto doświadcza stanu określanego przez czasownik»
3. «postać występująca w utworze literackim»
osoba duchowna «ksiądz lub zakonnik»
osoba fizyczna «wobec prawa: każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego