pół

Słownik języka polskiego PWN*

pół- «pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie niecałkowitości lub połowiczności tego, co wyraża drugi człon złożenia»
pół I «jedna z dwóch równych części jakiejś całości, np. Zjadł pół jabłka.»
pół II «zaimek oznaczający dużą liczbę lub ilość czegoś, np. Pół życia stracił na poszukiwania. Na pogrzeb przyszło pół miasta.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego