pić

Słownik języka polskiego PWN*

pić
1. «łykając, wprowadzać płyn do żołądka»
2. «pić napoje alkoholowe»
3. pot. «o przyciasnym obuwiu, ubraniu: uwierać»
picie
1. «to, co się pije»
2. «alkoholizm»
piła
1. «narzędzie do przecinania materiałów mające postać uzębionej stalowej listwy lub tarczy»
2. «obrabiarka wyposażona w takie narzędzie»
3. pot. «człowiek wymuszający coś ciągłym naprzykrzaniem się»
4. pot. «bardzo wymagający nauczyciel, wymagająca nauczycielka»
5. pot. «coś bardzo nudnego»
6. «instrument w postaci stalowej płyty, po której grający pociąga smyczkiem lub w którą uderza»
7. «duża ryba przypominająca rekina, o pysku wydłużonym, uzbrojonym w boczne zęby»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego