podniecający

Słownik języka polskiego PWN*

podniecający «wywołujący podniecenie – stan pobudzenia nerwowego lub zmysłowego»
• podniecająco
podniecićpodniecać
1. «wywołać stan silnego pobudzenia nerwowego, uczuciowego, radosnego ożywienia»
2. «wzmóc intensywność czegoś»
3. «wywołać czymś stan silnego pobudzenia seksualnego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego