pokój

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pokój (miejscowość w Opolskiem) Pokoju; przym.: pokojski
pokój (przeciwieństwo wojny) -koju: pokój budziszyński, pokój toruński
pokój (pomieszczenie) -koju; -koi a. -kojów

Słownik języka polskiego PWN*

pokój I «część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne»
• pokojowy • pokoik • pokoiczek
pokój II
1. «stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny; też: sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny»
2. «układ o zakończeniu działań wojennych między państwami prowadzącymi wojnę»
3. daw. «stan wypływający z braku trosk i kłopotów»

• pokojowy • pokojowo • pokojowość
pokój Boży «w średniowieczu: zakaz prowadzenia działań wojennych od środy wieczór do poniedziałku rano oraz podczas adwentu i Wielkiego Postu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego