pomieścić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pomieścić -eszczę, -eścisz, -eszczą; -eść•cie
pomieszczenie; -czeń
pomieść -miotę, -mieciesz, -miotą; -mieć•cie; -miótł, -miot•ła, -miet•li; -miótł•szy; -mieciony

Słownik języka polskiego PWN*

pomieścićpomieszczać
1. «dać komuś lub czemuś wystarczającą ilość miejsca»
2. «opublikować gdzieś jakiś tekst»
3. daw. «ulokować, umieścić»
pomieścić się «mając dostateczną ilość miejsca, znaleźć się wewnątrz czegoś»
pomieszczenie «budynek lub wydzielona jego część, mające określone przeznaczenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego