pokarm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pokarm -r•mu, -r•mie; -r•mów
pokar•mić -r•mię, -r•mią; -rm, -rm•my, -rm•cie

Słownik języka polskiego PWN*

pokarm
1. «to, czym się żywią organizmy żywe»
2. «to, co może stanowić czyjś posiłek»
3. «mleko wytwarzane po porodzie w gruczołach mlecznych kobiet i samic innych ssaków»

• pokarmowy
pokarmić «karmić kogoś przez krótki czas»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego