quasi-

Wielki słownik ortograficzny PWN

quasi ndm
quasi-deficyt quasi-deficytu, quasi-deficycie
quasi-na•uka quasi-na•uce, quasi-na•ukę
quasi-opiekun quasi-opiekuna, quasi-opiekunie; quasi-opiekunów
quasi-Polak quasi-Polakiem; quasi-Polacy, quasi-Polaków ,
quasi-postępowy; quasi-postępowi
quasi-religij•ny; quasi-religij•ni

Słownik języka polskiego PWN

quasi [wym. kwaz-i] «jakby, rzekomo, pozornie; też: prawie»
quasi- [wym. kwaz-i] «pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk, które są czymś tylko pozornie lub nie są tym w ogóle»
kwazicząstka [wym. kwaz-icząstka], quasi-cząstka [wym. kwaz-icząstka] fiz. «nośnik wielkości dynamicznych, np. energii lub pędu, elementarnych wzbudzeń substancji, np. kryształu lub cieczy, w pobliżu jej stanu podstawowego»
quasi-postępowy [wym. kwaz-ipostępowy] «pozornie postępowy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

quasi-
10.11.2009
Szanowni Państwo,
czy człon quasi-, np. w słowie quasi-państwo, należy pisać prosto czy kursywą? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Kosienkowski
Interpunkcja quasi-zdań podrzędnych
17.03.2017
Szanowni Państwo,
frapowała i nadal frapuje mnie uwaga 2 reguły [363]. Kiedy uznajemy, że zdanie jest rozwinięte, a kiedy „pozornie rozwinięte”? Z przykładów podanych w WSO wnioskowałbym, że już choćby dwa wyrazy świadczą o rozwinięciu. Zdaniem dr. Malinowskiego tak nie jest, o czym świadczą dwie porady zawierające w tytułach frazę „Zależy w jakim sensie”. Podobnie dr Wolański zaaprobował interpunkcję „nie wiem dlaczego tak” w odpowiedzi na jedno z moich pytań.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
nasza „eksortografia"
21.11.2001
1. Jaka jest pisownia przedrostka eks-? Uczono mnie, że łączna, chyba że wyraz, który on poprzedza, jest zwykle pisany dużą literą, np. eksżona, ale eks-Polak. Ostatnio kilka razy spotkałam się z pisownią z myślnikiem w każdym z tych przypadków.
2. Jakie zmiany zaszły w pisowni po ostatniej rewolucji ortograficznej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... M5, który poza wymienionymi w agregacie M4 formami pieniądza i quasi-pieniądza obejmuje inne instrumenty rynku pieniężnego, takie jak: bony skarbowe...
  • ... tamtych dniach musi przetrwać i stać się z biegiem czasu quasi-dokumentem historycznym. W każdym bowiem wspomnieniu jest cząstka naszych dziejów...
  • ... testów, nie umiejąc oderwać się od wpisanych w nie szablonowych quasi-orzeczeń psychologicznych, oraz na tych, którzy w trosce (?) o zgłębienie...

Encyklopedia PWN

quasi-
[łac.],
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: jakby, niby, rzekomo, pozornie, prawie, niemal;
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym, w którym dodatkowo jest jednoznacznie określone działanie odwrotne.
(strzec) jak źrenicy oka swego (Wulgata).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!