quasi-

Wielki słownik ortograficzny PWN

quasi ndm
quasi-deficyt quasi-deficytu, quasi-deficycie
quasi-na•uka quasi-na•uce, quasi-na•ukę

Słownik języka polskiego PWN

quasi [wym. kwaz-i] «jakby, rzekomo, pozornie; też: prawie»
quasi- [wym. kwaz-i] «pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący nazwy i określenia osób, rzeczy lub zjawisk, które są czymś tylko pozornie lub nie są tym w ogóle»
kwazicząstka [wym. kwaz-icząstka], quasi-cząstka [wym. kwaz-icząstka] fiz. «nośnik wielkości dynamicznych, np. energii lub pędu, elementarnych wzbudzeń substancji, np. kryształu lub cieczy, w pobliżu jej stanu podstawowego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego