Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
quasi-
Znaleziono 111 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... bez problemów obsługiwać 5-stopniową skrzynię biegów, ale przy agresywnej, quasi-sportowej jeździe biegi mogą "wyskakiwać". Honda F6C to wyjątkowy motocykl...
 • ... Innej alternatywy nie ma, a wszelkie marzenia o samodzielnej roli quasi-mocarstwowej Polski są tylko rojeniami fantastów.
  Autor jest ekspertem ds...
 • ... nie był - przeznaczany był bez rozróżnienia na działalność naukową, paranaukową, quasi-naukową i po prostu nienaukową. Ale od wszystkich żądano tego...
 • ... związane z ruchem obrotowym) i biologicznych (okresowość tonów serca i quasi-okresowość tonu krtaniowego). Obowiązuje zależność . Z kolei szerokie okno czasowe...
 • ... dużej sile tłumienia (twarde) stosowane są do pojazdów sportowych lub quasi-sportowych. Tu tłumienie drgań o małej amplitudzie jest szybkie i...
 • ... grozi realnie
  Kościołowi. Natomiast opisywanie "drugiej" strony, które sugeruje jej
  quasi-lefebvryzm bądź też kryptomodernizm i dzieli Kościół na część
  "chorą...
 • ... zarządzanie przedsiębiorstwami (Rady Robotnicze), Kościół odzyskał autonomię, zarzucono kolektywizację rolnictwa, quasi opozycyjne ugrupowania są tolerowane, cenzura jest łagodniejsza, wolności akademickie częściowo...
 • ... z jednej strony, a z
  drugiej ­ wykorzystaniem chromatyki i struktur
  quasi-brzmieniowych.
  Kolejne ogniwo stylistyczne tworzą: Missa in honorem S[ancti...
 • ... przemian, jakim było potajemne umacnianie się prymitywnej gospodarki nieoficjalnej, jakiegoś quasi-rynku, na którym wszyscy, z instytucjami państwowymi łącznie, dokonywali nieoficjalnej...
 • ... prawną.
  Bardzo ważny jest też trafny sposób argumentacji, ani bezbarwny
  quasi-naukowy, ani też jednostronny i demagogiczny dobór przykładów.
  Podobnie istotny...
 • ... działanie "w samym" dziele sztuki. Dopiero wtedy możliwy jest wybór quasi-sądów przez podmiot, skonkretyzowanie miejsc niedookreślonych i doprowadzenie do interpretacji...
 • ... ze zmianą wartości współrzędnych pola.
  W przypadku pól jednorodnych lub
  quasi-jednorodnych, tj. takich, które w praktyce z punktu widzenia procesu...
 • ... z dzieckiem". Rację mówiącego umacniają archaiczne zwroty ("łaknąłem jak kania"), quasi-aforyzmy ("młodość jej nie potrzebowała żadnych ideałów, gdyż sama sobie...
 • ... życiu oraz niezwykłych
  doświadczeniach religijnych. Innym przykładem może być cykl
  quasi-reportaży o Don Juanie, fikcyjnym czarowniku z plemienia Yaqui
  żyjącego...
 • ... nieuchronnie do eksplozji gwiazdy, wnętrza której sięgały przez wyższy wymiar quasi-bilokowane diamenty. Pełny Czar Końca Świata - zwany również Słoneczną Klątwą...
 • ... Profil podłużny rzeki jest mierzony z reguły wzdłuż linii tzw. quasi-nurtu. Na rzekach żeglowych linię profilu podłużnego, wzdłuż której wykonuje...
 • ... uwolnienia, opuszczenia, zapomnienia - w "zobojętnieniu błogim" - czuje się naprawdę sobą. Quasi-sobowtór pełni tutaj rolę "właściwego ja" bohatera: osiągnięcie stanu wolności...
 • ... z silnym pierwiastkiem kobiecym. Często kończyło się to na układzie quasi-matczyno-synowskim, który powtarzał się przez całe jej życie, od...
 • ... pieniądz. Aktywa te często określa się jako niby-pieniądz lub quasi-pieniądz.
  Jedną z miar zasobów pieniądza w szerszym znaczeniu jest...
 • ... trzeba, poddamy się demokratycznym procedurom. Zdaniem burmistrza, ZRG to ugrupowanie quasi polityczne prowadzące politykierską działalność. - Nie rozumiem zarzutu o braku porozumienia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego