rad

Wielki słownik ortograficzny PWN

rad (pierwiastek chem.; symbol: Ra) -du, -dzie
rad (jedn. fiz.) -da, -dzie; -dy, -dów
rad (= radian)
rad (zadowolony); radzi
Kraj Rad (= ZSRR) Kraju Rad
rad by; radzi byśmy (to wiedzieć)
rada radzie, radę; rad: rada familijna, rada pedagogiczna, ale: Rada Ministrów, Rada Polityki Pieniężnej
Radom -mia; przym.: radomski
Radu (imię męskie) ndm
rada bym; rade byśmy (to wiedzieć)
Rada Eu•ropej•ska Radzie Eu•ropej•skiej, Radę Eu•ropej•ską
Rada Eu•ropy Radzie Eu•ropy, Radę Eu•ropy
Rada Języka Pol•skiego Radzie Języka Pol•skiego, Radę Języka Pol•skiego (skrót: RJP)
rada miej•ska radzie miej•skiej, radę miej•ską; rady miej•skie, rad miej•skich , ale: Rada Miejska w Kłodzku (skrót: RM)
Rada Ministrów Radzie Ministrów, Radę Ministrów (skrót: RM)
Tym•czasowa Rada Jed•ności Narodowej Tym•czasową Radę Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Słownik języka polskiego PWN

rad I
1. daw. «zadowolony, uszczęśliwiony»
2. daw. «przychylny komuś lub czemuś»
rad II «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały metal aktywny chemicznie»
• radowy
rad III «jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego»
rad IV «symbol jednostki kąta płaskiego radian»
rada
1. «to, co się komuś proponuje, aby zrobił w danej sytuacji»
2. «zespół ludzi wybranych przez pewną grupę lub powołanych przez władzę do pełnienia określonych zadań»
3. «posiedzenie tego zespołu»
4. daw. «radzenie nad jakąś sprawą»
Rada Bezpieczeństwa «organ ONZ odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Rada Ministrów «w Polsce: rząd»
rada nadzorcza «organ spółki lub spółdzielni, powołany do stałego kontrolowania jej zarządu»
rada narodowa «w Polsce Ludowej: terenowy organ władzy państwowej, działający we wszystkich jednostkach administracyjno-terytorialnych»
Rada Państwa «w Polsce Ludowej: kolegialny, naczelny organ władzy państwowej wybierany przez sejm spośród posłów»
rada pedagogiczna «wszyscy nauczyciele jednej szkoły, decydujący wspólnie o ocenach i promocji uczniów, rozwiązujący problemy wychowawcze i dyscyplinarne; też: posiedzenie takiego zespołu»
rada pracownicza «organ samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego, wybierany przez pracowników»
Rada Regencyjna «organ władzy powołany we wrześniu 1917 r. przez Niemcy i Austro-Węgry na okupowanym obszarze byłego Królestwa Polskiego»
rada starców «w społeczeństwach pierwotnych: grupa mężczyzn kierująca rodem lub plemieniem»
rada wydziału, instytutu «organ przedstawicielski wydziału, instytutu wyższej uczelni; też: posiedzenie takiego organu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rad
13.12.2011
Znalazłam w pewnym wywiadzie zdanie: „Jestem niezmiernie rad z możliwości przeprowadzenia wywiadu”. Czy jest ono poprawne? Czy można powiedzieć „Jestem rad z możliwości…”, czy raczej „Jestem rad, że mogę…”?
protokoły z rad pedagogicznych
25.10.2007
Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych). Jak należy zapisać (wielką czy małą literą):
1. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił …
2. W szkole działają następujące organy: Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.
3. Wczoraj obradowała rada pedagogiczna Gimnazjum nr 8 w…
Z góry dziękuję
Paulina Kołak
chcąc nie chcąc i rad nierad
23.05.2015
Szanowni Językoznawcy,
czy wyrażenia typu: chcąc nie chcąc, rad nierad wymagają oddzielenia ich przecinkami z obu stron od reszty tekstu?
Pozdrawiam
Anna

Ciekawostki

Mówimy „Na układy nie ma rady”, mając na myśli to, że człowiek bywa bezsilny wobec faktów od niego niezależnych, zwłaszcza spowodowanych przez osoby pozostające w jakichś układach.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 23 proc., a w grupie najlepiej zarabiających i wśród członków rad nadzorczych - jedynie 2 proc.
  W 1999 r. Państwowa Inspekcja Pracy...
 • ... przez siebie członków Rady, chociaż ustawa wyraźnie konstruuje model niezależności Rady, ergo nieodwoływalności jej członków przez organy powołujące (z wyjątkiem np...
 • ... Softone lub z żarówkami halogenowymi na standardowym trzonku gwintowanym.
  DOBRE
  RADY:
  Oświetlenie pośrednie można otrzymać, stosując świetlówki ukryte w oprawach umieszczonych...

Encyklopedia PWN

rad, Ra, radium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 88;
oznaczenie jednostki kąta płaskiego, → radian.
rad
[ang. Radiation Absorbed Dose],
rd,
jednostka dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego;
Rad Szakra, Tall, Tall Rad Shaqrā’,
stanowisko archeol. w północnej Syrii (muhafaza Al-Hasaka), nad rz. Chabur, w pobliżu m. Al-Hasaka.
Rad Gerhard von, ur. 21 X 1901, Norymberga, zm. 31 X 1971, Heidelberg,
niem. teolog luterański, biblista;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!