Rada Ministrów

Wielki słownik ortograficzny PWN

Rada Ministrów Radzie Ministrów, Radę Ministrów (skrót: RM)

Słownik języka polskiego PWN

Rada Ministrów «w Polsce: rząd»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego