Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ryzyko
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... strategii, inwestycje w papiery wartościowe mogą mieć bardzo różny poziom ryzyka. Najbezpieczniejsze są obligacje Skarbu Państwa. Ich oprocentowanie odzwierciedla poziom inflacji...
 • ... 19.02 - 20.03)

  GRAJ, BY WYGRAĆ: Nie bój się
  ryzyka. Pojedyncza Ryba: Ubierz się szałowo w połowie miesiąca - nigdy nie...
 • ... reżyserów w pewnym momencie rezygnuje, bo nie chcą podjąć podobnego ryzyka.
  - Wtedy przestają publicznie istnieć. Nie wiem, czy zdobyłabyś się na...
 • ... przypadku testów to 99%, więc zawsze zostaje choćby ten 1% ryzyka. To na pewno dotyczy mnie... Nawet miesiączka nie jest wystarczającym...
 • ... którym wspomniał nawet Tito. Tylko jego można pytać wprost bez ryzyka odkrycia blefu. Twarzą w twarz, gdy nie obowiązuje żadna obca...
 • ... w § 2.
  § 2. Dopuszcza się badania przedurodzeniowe nie zwiększające wyraźnie
  ryzyka poronienia, w przypadku gdy:
  1) dziecko poczęte należy do rodziny...
 • ... dla swoich najtańszych taryf. Pozostaje polisa ubezpieczeniowa od tego rodzaju ryzyka, która kosztuje kilkadziesiąt złotych. Jeśli bilet jest nieco droższy, to...
 • ... medal. Konkurs był porywający. Zawodnicy skakali bardzo daleko, na granicy ryzyka.
  Na skocznię do Park City przyszło ponad 20 tysięcy kibiców...
 • ... tej konfrontacji kultur jest tak
  ogromna, że nie sprzyja podejmowaniu
  ryzyka. Roztropność sugeruje
  zatem, by nade wszystko chronić swą pozycję.
  Lecz...
 • ... sposobem inwestowania powierzonych pieniędzy, a co za tym idzie, stopniem ryzyka oraz możliwym do osiągnięcia zyskiem. Tak bogata oferta oznacza, że...
 • ... niewielki udział inwestycji w akcje - maksymalnie 30 proc.:
  najniższy poziom
  ryzyka wśród funduszy PKO/CREDIT SUISSE inwestujących w akcje. Większość środków...
 • ... prawdopodobieństwa błędu rozpoznawania klas (błędów diagnozy) lub też minimalizacja średniego ryzyka błędnej decyzji. Ponieważ stosowanie tego ogólnego kryterium oceny skuteczności parametrów...
 • ... zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Sposób zabezpieczenia, zależnie od indywidualnej oceny ryzyka określa PZU.
  § 6.1. Ubezpieczenie może dotyczyć wszystkich zdarzeń określonych...
 • ... sukces:
  Starać się, żeby stres nie paraliżował, a motywował.  Podejmowanie
  ryzyka zawsze wiąże się z możliwością niepowodzenia. W przeciwnym wypadku nazywałoby...
 • ... dotyczących certyfikacji i obowiązku oznaczania substancji i towarów niebezpiecznych znakami ryzyka i bezpiecznego stosowania oraz wprowadzania dobrowolnego systemu znakowania towarów przyjaznych...
 • ... jest dyscypliną sportu, w której poruszanie się na granicy dopuszczalnego ryzyka jest zdarzeniem częstszym niż w większości innych sportów. Myślę, że...
 • ... ryzyka i występowania objawowej choroby wieńcowej.
  Cholesterol całkowity Bez czynnika
  ryzyka (mg/dl) podwyższone ryzyko

  PROPOZYCJA DIETETYCZNA ZALECANA DLA LUDZI Z...
 • ... ogromne postępy w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, kontrolowanie wymienionych czynników ryzyka pozostaje kluczowe dla zapobiegania rozwojowi choroby i przedwczesnym zgonom.
  Jeżeli...
 • ... przeprowadzenia eksperymentów badawczych, leczniczych, technicznych lub ekonomicznych, działając w granicach ryzyka, które według aktualnego stanu wiedzy jest dopuszczalne, sprowadza niebezpieczeństwo szkody...
 • ... świadczących usługi względem rolników, powoduje u tych ostatnich odczucie dużego ryzyka wyłącznego uzależniania się od tych jednostek. Jest to jedna z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego