mało

Słownik języka polskiego PWN

mało
1. «mała lub za mała liczba, ilość kogoś lub czegoś, np. Mam mało pieniędzy.»
2. «w małym lub za małym stopniu, zakresie, np. Mało go znam.»
3. «słowo, za pomocą którego mówiący koryguje wcześniejszą wypowiedź, uznając, że użyte określenie charakteryzuje się zbyt małym stopniem intensywności, np. Wtedy zaczęliśmy krzyczeć, mało krzyczeć – darliśmy się.»
4. «w połączeniu z rzeczownikami i zaimkami osobowymi wskazuje, że dana osoba nie zadowala się tym, co ma, i chce więcej, np. Ciągle mu mało zaszczytów.»

• maleńko, malutko, maluśko, maciupko, maluteńko, malusieńko, maciupeńko
mało- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na małe rozmiary lub na niewielką ilość tego, co jest nazwane przez drugi człon»
mniej stopień wyższy od mało.
najmniej I stopień najwyższy od mało.
najmniej II «partykuła komunikująca, że ilość, liczba lub miara czegoś jest nie mniejsza od wymienionej i że może być większa, np. Konferencja potrwa najmniej trzy godziny.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

mało wiele
4.02.2013
W opowieści Marka Bieńczyka Nussi i coś więcej (2012) trzykrotnie padają słowa: „Nie minęło dużo wiele” (= Nie minęło dużo czasu). Przyznam, że nigdy wcześniej się z tym zwrotem nie spotkałem. Czy jest on znany polszczyźnie ogólnej? A przy okazji – czy między dużo a wiele nie powinniśmy postawić przecinka?
mało tego
1.02.2013
Dzień dobry.
Chciałbym zadać pytanie odnośnie postawienia przecinka po wyrażeniu mało tego (na początku poniższego, przykładowego zdania):
Ania dobrze gotuje. Mało tego, zdobyła nawet nagrodę dla najlepszej kucharki.

Czy w tej sytuacji przecinek jest postawiony prawidłowo? Może należałoby go pominąć lub postawić po mało tego kropkę i od słowa zdobyła zacząć nowe zdanie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
mało liczne
20.04.2010
Poprawnie napiszemy mało liczne czy małoliczne? Np. w zdaniu: „W tej szkole klasy są mało liczne”. Chodzi o liczebność uczniów w klasie. Intuicja mi podpowiada, że to wyrażenie należy napisać osobno. Nie wiem jednak, dlaczego. Przecież małolitrażowy, małoletni piszemy razem.
Pozdrawiam.
Barbara

Ciekawostki

CO NAJMNIEJ
Przynajmniej piszemy łącznie, tak samo bynajmniej, ale co najczęściej ma mniejszą zdolność przyklejania się do następujących po nim słów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nie warto ryzykować, żeby tylko pochwalić się opalenizną - zresztą coraz mniej modną... Jeżeli jednak masz nieodpartą psychiczną potrzebę bycia opaloną, pamiętaj...
  • ... nie posiadającą osobowości prawnej. która nabyła na swoją rzecz co najmniej część Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.
    Umowie o Składanie Dyspozycji za...
  • ... warstwy można stosować przy betonach o konsystencjach bardziej ciekłych (co najmniej plastycznych). Okres pomiędzy ułożeniem jednej i drugiej warstwy nie powinien...

Encyklopedia PWN

amunicja mało wrażliwa, ang. insensitive munition (IM),
nowy typ amunicji bardziej bezpiecznej, tj. wykazującej zmniejszoną wrażliwość na pobudzenie do wybuchu bodźcami mech. (uderzenie pociskiem, odłamkiem lub strumieniem kumulacyjnym) oraz cieplnymi (szybkie podgrzanie lub podpalenie płomieniem);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!