satysfakcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

satys•fak•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

satysfakcja
1. «uczucie przyjemności i zadowolenia z czegoś»
2. «zadośćuczynienie za wyrządzoną komuś krzywdę lub za obrazę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rozbieżności między słownikami
17.06.2002
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy istnieje hierarchia norm podawanych przez różne słowniki. Jako przykład niech posłuży wyraz satysfakcja.
Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka (Warszawa 1999, t. 3, s. 171) podaje, że wyraz ten nie ma liczby mnogiej (blm). Nowy słownik ortograficzny oprac. przez Edwarda Polańskiego (Warszawa 2002, s. 698) nie odnotowuje liczby mnogiej. Z kolei Inny słownik języka polskiego pod red. Mirosława Bańko (Warszawa 2000, t. 2, s. 551) podaje wprost: lm: M -cje, D -cji. Wątpliwości nie rozwiewa Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2002, s. 900), który pod hasłem satysfakcja zamieszcza skrót zwykle blm. Nadmienimy tylko, że wszystkie słownik zostały wydane przez PWN. Któremu więc słownikowi należy zaufać? I czy satysfakcja ma liczbę mnogą? Usatysfakcjonuje nas tylko pełna i jednoznaczna odpowiedź.

Pozdrawiamy.
Redakcja historii Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
Zgoda
28.11.2019
Dzień dobry!

Która forma jest poprawna i dlaczego:

1. Najważniejsza jest satysfakcja i zadowolenie klienta.
2. Najważniejsze są satysfakcja i zadowolenie klienta.
chleb i pieniądze
16.02.2013
Witam,
mam pytanie odnośnie słowa pieniądze. Pieniądz jest w języku polskim niepoliczalny. Dlaczego więc mówimy np. „Gdzie są moje pieniądze?”, używając przy nim liczby mnogiej? W języku angielskim mówi się „Where is my money?”, używając zgodnie z logiką jest, a nie do rzeczowników niepoliczalnych. Czy istnieje uzasadnienie takiego stanu rzeczy?
I moje drugie pytanie: odnośnie chleba. Czy w języku polskim chleb jest policzalny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i zakazy. W Kijowie mówi się, że zrobił to z satysfakcją: nie był nigdy w opozycji, ale wreszcie mógł wyrównać porachunki...
  • ... szlemikiem. Gracz W zaatakował waletem pik. W rozgrywce miałem chwilę satysfakcji, bo kiedy ujawnił się niekorzystny rozkład atutów, zrobiłem bardzo marsjańską...
  • ... jakości swoich produktów Naszym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie gościom pełnej satysfakcji z oferowanych przez nas usług. Proponujemy żywność produkowaną wyłącznie ze...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego