satysfakcja

Wielki słownik ortograficzny PWN

satys•fak•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

satysfakcja
1. «uczucie przyjemności i zadowolenia z czegoś»
2. «zadośćuczynienie za wyrządzoną komuś krzywdę lub za obrazę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego