specjalnie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nie spe•cjal•nie (nie z rozmysłem, np. Potrącił go nie specjalnie.)

Słownik języka polskiego PWN*

specjalny
1. «odnoszący się do jednego wybranego przedmiotu, zagadnienia lub jednej osoby»
2. «szczególny, wyjątkowy»

• specjalnie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego