tenże

Słownik języka polskiego PWN*

tenże «ten sam»
też
1. «partykuła włączająca do większego zbioru wyróżniony przez nią element i komunikująca, że można o nim powiedzieć to samo co o pozostałych elementach, np. Czy ty też o tym wiedziałeś?»
2. «partykuła występująca w zdaniu nawiązującym do poprzedniego i podkreślająca, że mowa jest o tych samych przedmiotach lub faktach, których dotyczyło wcześniejsze zdanie, np. Liczyłam, że dostanie nagrodę. Tak też się stało.»
3. «partykuła występująca bezpośrednio przed ostatnim członem wyliczenia, sygnalizując jego zamknięcie, np. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam, czy też nie.»
4. lekcew. «partykuła wprowadzająca wypowiedź wyrażającą negatywny stosunek mówiącego do osoby, przedmiotu lub faktu, których dotyczy, np. Też masz zachcianki!»
toż «partykuła nawiązująca do jakiejś sytuacji lub do czyjejś wypowiedzi, wprowadzająca sąd polemiczny, np. Sto tysięcy? Toż to majątek.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego