uczona

Słownik języka polskiego PWN*

uczony II «osoba zajmująca się naukowo jakąś dziedziną wiedzy i będąca w niej autorytetem»
• uczona
uczony I
1. «gruntownie wykształcony w swojej dziedzinie»
2. «poparty lub nacechowany wiedzą»

• uczenie
uczeń
1. «ten, kto się uczy w szkole»
2. «ten, kto uczy się zawodu w zakładzie pracy»
3. «zwolennik i kontynuator czyjejś nauki, twórczości, jakiejś szkoły artystycznej»

• uczennica • uczniowski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego