ukochana

Słownik języka polskiego PWN*

ukochany II «osoba bardzo bliska komuś»
• ukochana
ukochać
1. «bardzo kogoś lub coś pokochać»
2. «mocno kogoś objąć, przytulić, pocałować»
ukochanie «osoba lub rzecz będące przedmiotem czyjejś miłości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego