umysł

Wielki słownik ortograficzny PWN

umysł -ysłu, -yśle; -ysłów

Słownik języka polskiego PWN

umysł
1. «zdolność myślenia, rozumowania»
2. «człowiek ze względu na swoją zdolność myślenia»

• umysłowy • umysłowo
praca umysłu, wyobraźni «aktywność mózgu człowieka»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego