umysł

Wielki słownik ortograficzny PWN*

umysł -ysłu, -yśle; -ysłów

Słownik języka polskiego PWN*

umysł
1. «zdolność myślenia, rozumowania»
2. «człowiek ze względu na swoją zdolność myślenia»

• umysłowy • umysłowo
praca umysłu, wyobraźni «aktywność mózgu człowieka»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego