umysł

Wielki słownik ortograficzny PWN

umysł -ysłu, -yśle; -ysłów

Słownik języka polskiego PWN

umysł
1. «zdolność myślenia, rozumowania»
2. «człowiek ze względu na swoją zdolność myślenia»

• umysłowy • umysłowo
praca umysłu, wyobraźni «aktywność mózgu człowieka»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wykształcony umysł
5.12.2012
Wykształcić umysł – czy ten związek jest poprawny??
stać się udziałem
30.10.2012
„Znajomość kilkunastu osób, która stała się udziałem tego jesiennego poranka odejdzie w przeszłość, ale wdzięczność dla tych, którzy wnieśli w nasze życie coś dobrego, w sercach i umysłach pozostaną”. Czy w powyższym fragmencie jego autor stwierdza, że znajomość kilkunastu osób... stała sie udziałem jesiennego poranka?
tabula rasa
29.09.2006
Chciałem spytać o wyraz tabularaza, popularny w Internecie, odmieniany i poręczniejszy niż wyniosła tabula rasa, np. „(...) trudno jest doradzać tabularazie do której nic nie dociera’’ (http://www.bowling.bm5.pl/forum2002/bownet.asp?ID=1624). Czy jest to już byt na tyle samodzielny i powszechny, by zyskać aprobatę językoznawców, przynajmniej w ramach stylu potocznego?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wiatr, w dali beczą owce, świergocą ptaki.
  Niewypowiedziana radość zalewa
  umysł starego człowieka: Zobaczę Pana mojego,
  zatem będę żył... Nie jest...
 • ... na nerwy - jest dowodem wyższości i beztroski.  magda@nous.czyli.
  umysł

  Jakiej wyższości i beztroski? Po prostu czystego sumienia. Nie wmawiaj...
 • ... przedmiotu dzieła sztuki), czegoś obcego, w sensie nie należącego do umysłu, na coś zrozumiałego, posiadającego sens, modelowego, schematycznego, zracjonalizowanego, przystosowanego do...

Encyklopedia PWN

filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
dziedzina filozofii analitycznej, która zajmuje się umysłem (jego istotą, działaniem, relacją do ciała);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego