wątpliwość

Słownik języka polskiego PWN*

wątpliwość
1. «niepewność co do prawdziwości jakichś słów, słuszności rozstrzygnięć, postępowania itp.»
2. «cecha tego, co jest wątpliwe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego