władca

Wielki słownik ortograficzny PWN

wład•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

władca
1. «ten, kto sprawuje władzę w jakimś kraju»
2. «ten, kto ma nad kimś jakąś władzę»

• władczy • władczo • władczość • władczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego