rządzący

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rządzący -cego, -cym; -cych
rządzić rządzę, rządzą; rządź, rządź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

rządzący «mężczyzna sprawujący władzę»
• rządząca
rządzony «mężczyzna podległy czyjejś władzy»
• rządzona
rządzić
1. «sprawować rządy w państwie»
2. «kierować kimś albo czymś»
3. «dominować nad innymi czynnikami, mieć zasadnicze znaczenie»
4. «powodować występowanie wyrazu zależnego w określonej formie fleksyjnej»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego