walcowa

Słownik języka polskiego PWN*

walc
1. «taniec towarzyski w takcie 3/4, w tempie umiarkowanie szybkim; też: muzyka do tego tańca lub utwór muzyczny oparty na jego rytmie»

• walcowy • walczyk
walec
1. «bryła geometryczna powstała przez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków»
2. «maszyna z ciężkimi wałami służąca do ubijania i wyrównywania gruntu»
3. «element maszyn roboczych ugniatający coś»

• walcowy
sklepienie kolebkowe, walcowe «sklepienie mające kształt połowy powierzchni bocznej walca»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego