warstwa

Słownik języka polskiego PWN*

warstwa
1. «pewna ilość czegoś tworząca jednolitą płaszczyznę na powierzchni lub między czymś a czymś»
2. «składniki jakiejś rzeczy lub jakiegoś zjawiska, stanowiące pewną całość»
3. «grupa społeczna jednolita pod jakimś względem»
4. «nagromadzenie osadu i skał osadowych w kształcie płaskiej płyty»

• warstwowy • warstwowo • warstewka
warstwa hydrolipidowa «naturalnie wytwarzana powłoka wodno-tłuszczowa skóry»
warstwa izotermiczna «warstwa atmosfery ziemskiej, w której temperatura powietrza nie zmienia się wraz ze zmianą wysokości»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego