wiązać

Słownik języka polskiego PWN*

wiązać
1. «robić węzeł, kokardę itp., przeplatając i zaciskając końce czegoś»
2. «łączyć ze sobą przedmioty za pomocą sznura, taśmy itp.»
3. «splatać coś z czymś lub wyplatać coś z czegoś»
4. «okręcać ciasno człowieka lub zwierzę sznurem, rzemieniem itp., uniemożliwiając mu poruszanie się»
5. «uwiązywać gdzieś kogoś lub coś za pomocą linki, łańcucha itp.»
6. «stanowić łącznik, więź między ludźmi, rzeczami, zjawiskami»
7. «łączyć komunikacyjnie miejscowości»
8. «łączyć ze sobą dwie różne rzeczy, dostrzegać związek między czymś a czymś lub między kimś a czymś»
9. «zobowiązywać do stosowania, zachowania lub przestrzegania czegoś»
10. «o roślinach: tworzyć pączki, owoce, główki»
11. «o substancjach: być elementem zespalającym coś z czymś»
12. «o substancjach półpłynnych: twardnieć, tężeć»
13. «przyłączać atomy lub cząsteczki tej samej lub innej substancji chemicznej»
wiązać się
1. «obwiązywać siebie sznurem, liną itp.; też: przymocowywać się do czegoś»
2. «związywać się wzajemnie, przywiązywać się sznurem, liną itp. jeden do drugiego»
3. «nawiązywać jakieś więzi, przyłączać się do kogoś lub czegoś»
4. «organizować się w grupy»
5. «składać się na coś, łączyć się w jedną całość»
6. «łączyć się logicznie, mieć związek przyczynowy»
7. «przyjmować zobowiązanie»
8. «o roślinach: tworzyć pączki, główki, owoce»
9. «o atomach, cząsteczkach: łączyć się za pomocą wiązań chemicznych»
wiązanie
1. «element łączący ze sobą jakieś części konstrukcji; też: taka część konstrukcji»
2. «układ cegieł w murze»
3. «oddziaływanie wytworzone za pośrednictwem elektronów, występujące między atomami w cząsteczkach, jonach, kryształach»
4. «urządzenie mocujące buty do nart»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

wiązać (plany z kimś, z czymś)
wiązać (kogoś, zwierzę)
wiązać (uczucia kogoś)
wiązać (zjawiska)
wiązać (kogoś przysięgą)
wiązać (zaprawa cegły)
wiązać (hemoglobina tlen)
wiązać się (z kimś, z czymś)
wiązać się (w organizację, partię)
wiązać się (elementy w całość)
wiązać się (coś z czymś)
wiązanie (część konstrukcji)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego