wieść

Wielki słownik ortograficzny PWN

wieść (wiadomość) -ści; -ści
wieść (prowadzić) wiodę, wiedziesz, wiodą; wiedź•cie; wiódł, wiod•ła, wied•li; wiedziony, wiedzeni
wieść się wiedzie się
wieścić wieszczę, wieścisz, wieszczą; wieść•cie

Słownik języka polskiego PWN

wieść I «wiadomość, często niesprawdzona»
wieść II
1. «idąc razem z kimś, pokazywać drogę i pomagać iść»
2. «iść na czele i dowodzić»
3. «prowadzić w jakimś kierunku»
4. «przesuwać czymś po jakiejś powierzchni»
5. «o rozmowach, sporach itp.: prowadzić, toczyć»
6. «o uczuciach, stanach psychicznych: powodować czyjeś działanie»
7. «o czyimś postępowaniu: powodować jakieś skutki»
wieść się «udawać się, szczęścić się»
wieścić
1. «zawiadamiać, obwieszczać»
2. «być oznaką czegoś, co nastąpi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wiodący
10.02.2013
Szanowni Państwo,
ostatnio bardzo często spotykam się z wyrazem wiodący (jako przymiotnikiem, nie jako imiesłowem), co zaczyna mnie trochę drażnić. Mimo że SPP kwalifikuje go jako niepoprawny, przymiotnik ten staje się coraz bardziej modny. Czy Państwa ocena tego wyrazu też jest tak kategoryczna, czy raczej nie uważają Państwo jego użycia za szczególnie duże wykroczenie językowe? Z czego, Państwa zdaniem, wynika atrakcyjność wiodącego?
Łączę wyrazy szacunku
Dominik
wiodący
11.07.2002
Czy wydawnictwa mogą być wiodące, czy lepiej czołowe? Np. „Oxford University Press jest wiodącym wydawnictwem na rynku...”
Dziękuję.
dojdzięto, doszlono
9.12.2008
Szanowni Eksperci!
Często w poradni określa się coś jako nieużywane, ale zbudowane poprawnie – czy można tak powiedzieć o imiesłowach dojdzięto, doszlono? Wydaja się być bardzo przydatne, dlaczego więc nie funkcjonują w jezyku polskim?
Dziękuję,
Magda

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że ma zrezygnować z teatru, że jego droga do doskonałości wiedzie przez nowenny ku czci takich i takich świętych, że powinien...
 • ... wyśpiewujący
  śląskie pieśniczki.
  I tak poszła w nasz lud krzepiąca
  wieść, że Jarząbek znów stał
  się mężczyzną...
  Kiedy znacznie później opowiadałem...
 • ... Temerii. A nie sądzę, by do rivskich gerylasów dotarła już wieść o dwóch szpiegach, którzy niedawno tajemniczo zbiegli spod szubienicy marszałka...

Encyklopedia PWN

genet. jedna z nici polinukleotydowych powstających podczas replikacji dwuniciowego DNA (replikacja DNA).
liczba wiodąca, liczba przewodnia,
fot. liczba charakteryzująca lampę błyskową;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!