żyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

żyć żyję, żyją; żyj•cie: Żyjmy Dłużej (czasopismo)
Życie (czasopismo) Życia
życie -cia: Życie Gospodarcze, Życie Warszawy
żyjący -cego, -cym; -cych
żyła żyle, żyłę; żył
żyto życie
Kobieta i Życie (czasopismo) Kobiety i Życia
rok życia roku życia, rokiem życia (skrót: r.ż.)
Ruch Świat•ło-Życie Ruchu Świat•ło-Życie
Życie War•szawy (czasopismo) Życia War•szawy
Niech żyje bal (tytuł) ndm

Słownik języka polskiego PWN

żyć
1. «istnieć i funkcjonować w sposób właściwy organizmom żywym»
2. «egzystować w jakichś warunkach»
3. «utrzymywać się»
4. «pozostawać z kimś w jakichś stosunkach»
5. «przebywać lub mieszkać gdzieś»
6. «działać lub być aktualnym»
życie
1. «stan organizmu polegający na nieprzerwanym ciągu procesów umożliwiająch reagowanie na bodźce i zwykle poruszanie się oraz odżywianie, wzrastanie i rozmnażanie»
2. «egzystencja; też: warunki egzystencji»
3. «energia i witalność»
4. «nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś»
5. pot. «utrzymanie i wyżywienie»
6. «funkcjonowanie czegoś»
żyjący «żywi ludzie»
żyła
1. «rurkowate naczynie krwionośne, prowadzące krew do serca; też: każde naczynie krwionośne»
2. pot.«o kimś skąpym»
3. pot. «o kimś zasadniczym i wymagającym»
4. «masa skalna lub mineralna wypełniająca szczelinę w skałach»
5. «metalowa część przewodu służąca do przewodzenia prądu»

• żylny
żyto
1. «gatunek zboża, z którego robi się mąkę i spirytus»
2. «ziarno tego zboża»
3. pot. «żytniówka»

• żytni • żytko
linia życia, miłości, rozumu itp. «rowek na wewnętrznej stronie dłoni, na podstawie którego wróżbici określają długość życia człowieka, powodzenie w miłości, w pracy itp.»
ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
życie płodowe «okres życia płodu trwający od chwili zakończenia się okresu embrionalnego do momentu urodzenia»
życie przyszłe «według wierzeń religijnych: życie duszy po śmierci człowieka»
żyła wodna «woda płynąca pod ziemią wąskim pasem»
żyła wrotna «żyła doprowadzająca krew z jelit do wątroby»
żyły płucne «żyły prowadzące krew z płuc do serca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Żyć na kocią łapę
9.10.2017
Zastanawialiśmy sie ostatnio ze znajomymi, skąd wzięło sie powiedzenie żyć na kocią łapę. Wydaje nam się, że wraz ze zmianą obyczajów powiedzenie to wyszło nieco z użycia, czy mamy rację? Czy są sposoby, by to potwierdzić?
żyć na kartę rowerową
18.06.2003
Czy znana jest etymologia związku frazeologicznego żyć na kartę rowerową? Pozdrawiam!
Rzyć, żyć
29.12.2015
Proszę o informację o etymologii słowa rzyć. Czy ma ono coś wspólnego z czasownikiem żyć albo z rzeczownikiem życie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... MOSKWA (PAP). Agencja TASS donosi:
    Faszystowski rząd grecki wprowadza w
    życie uchwałę o podwyższeniu opłat szkolnych. W ostatnich dniach zakomunikowano oficjalnie...
  • ... Proszę państwa, czy ja jeszcze mam coś do osiągnięcia w życiu? Być premierem to przecież niesłychany zaszczyt. I los na loterii...
  • ... der Schlussel, ja? Stąd Marcuse, Lyotard, wszyscy ci postrzeleni utopiści. Żyliście w głupiej psychozie form, to była wasza sól w oku...

Encyklopedia PWN

biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
tygodnik rel.;

Synonimy

żyć (z ludźmi)
żyć (idea, pamięć o czymś)
żyć (z mężczyzną, kobietą)
życie (witalność)
życie (wyżywienie)
życie (jakiegoś urządzenia)
żyła (osoba skąpa) pot.
żyła (osoba wymagająca) pot.
żyto (roślina)
żyto (wódka) pot.
wieść życie (jakieś)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.