wrzeszczeć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wrzeszczeć -czę, -czą; -cz•cie; -czał, -czeli
Wrzeszcz -cza; przym.: wrzeszczański
Gdańsk-Wrzeszcz Gdań•skiem-Wrzeszczem, o Gdań•sku-Wrzeszczu

Słownik języka polskiego PWN*

wrzasnąćwrzeszczeć
1. «wydać krzykliwy, ostry głos»
2. wrzeszczeć «strofować kogoś krzykliwie»
3. «krzyknąć głośno»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego