wszechmogący

Słownik języka polskiego PWN*

wszechmocny, wszechmogący «mający nieograniczoną, absolutną moc»
• wszechmocnie
Wszechmogący «Bóg»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego